Birlik – Dostluk – Dayanışma Duygularıyla

İç-ten Sevgiler

PDG Lion Erdal Eminoğlu

Değerli Lion Dostum,

Bu süreçte daima yaratıcı yaklaşımlarla, ortaklaşa emeğin içinde eylemli olarak yer almış bir Lion dostunuzum.

1987 yılından bu yana birbirinden değerli lionlarla geçmiş tarihimize eylemli olarak katkıda bulunurken o tarihe ışık tutan belgeler üretmeye de önem vermiş bir Lion olarak tanındım - bilindim.

Ama tarih anlayışımızda bir yaklaşım değişikliğinin gerektiği inancını ifade etmek isterim.

Değerli Lion Dostum,

Bu süreçte daima yaratıcı yaklaşımlarla, ortaklaşa emeğin içinde eylemli olarak yer almış bir Lion dostunuzum.

1987 yılından bu yana birbirinden değerli lionlarla geçmiş tarihimize eylemli olarak katkıda bulunurken o tarihe ışık tutan belgeler üretmeye de önem vermiş bir Lion olarak tanındım - bilindim.

Ama tarih anlayışımızda bir yaklaşım değişikliğinin gerektiği inancını ifade etmek isterim.