Kesim Başkanlığı Dönemi

Lion erdal Eminoğlu, iki farklı Genel Yönetmen tarafından üst üste iki kez 2005-2006 / 2006-2007 dönemlerinde Kesim Başkanlığı görevine atanmıştır.
2005 – 2006 Çalışma Döneminde ilk Kesim Başkanlığı görevi esnasında Yönetim Çevresi ölçeğinde Genel Yönetmen ’inde katılımı ile 8 Ekim balosu İzmir’den de gelen katılımcılarla Antlaya’da gerçekleştirilmesi etkinliği gerçekleşmiştir.
Her iki kesim başkanlığı döneminde de Lion erdal Eminoğlu “kesim ölçeğinde katılımlı etkinlikler” konusunda büyük bir uyum içinde çalışmıştır. Kesim kulüpleri ile olan çalışmalarını bülten haline getirerek, kulüp başkanları ve üyelerinin hizmetlerini kalıcı belgeler oluşturarak iz bırakmalarını sağlamıştır.
Kesim başkanı olarak Lion erdal Eminoğlu, “İnanç gözle görülmeyen her şeyin kanıtıdır.” Lionistik yaşamda henüz ortaya çıkmamış başarılara dönük inanca sahip olmalıyız, kesim kulüpleri ile inanarak başarılara imza atmıştır.
Lion erdal Eminoğlu, Kesim başkanlıkları döneminde kulüplerinin kalıcı ve gerçekleşmiş hizmet projeleri ile ilgili olarak 6 yönetim çevresi genel yönetmeninin ortak kararı ile Uluslararası Başkan Hizmet Madalyasına layık görülmüştür.