Mesajım

Birlik – Dostluk – Dayanışma

Duygularıyla İç-ten Sevgiler

Değerli Lion Dostum,

Bu süreçte daima yaratıcı yaklaşımlarla, ortaklaşa emeğin içinde eylemli olarak yer almış bir Lion dostunuzum.

Ama bugün topluluğumuzun en genç ve en yeni katılımcısı Lion dostlarımız;
Geçmişin tarihini korurken ‘’bugünden geleceğin tarihini yazmak’’ sorumluluğu altındalar.

1987 yılından bu yana birbirinden değerli lionlarla geçmiş tarihimize eylemli olarak katkıda bulunurken o tarihe ışık tutan belgeler üretmeye de önem vermiş bir Lion olarak tanındım - bilindim.

Ama tarih anlayışımızda bir yaklaşım değişikliğinin gerektiği inancını ifade etmek isterim.

İşte bu noktada konsey başkan yardımcılığı görevi için sizden yönetim çevremiz adına destek kararına onayınızı bekliyorum.

Bu görevin gerektirdiği bilgi birikimi ve deneyime sahip olduğuma

yakın – uzak tüm Lion kardeşlerimin tanık olduğunu biliyorum.

Daha önemlisi bu görevi üstlenmek noktasına ulaştığım takdirde; bu görevi yerine getirirken yönetim çevremizin tümünü birey birey sürece dahil edecek,

farklı yaklaşımlarla destek kararınızın hakkını verebileceğimden eminim.

Bu süreci birer birer ve hep beraber ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan

sevinçli bir destan okur gibi birlikte yaşamak ve yaşatmak en büyük dileğimdir.

Yaşama kalite katarak bugünden geleceğin tarihini hep birlikte yazmak üzere desteklerinizi bekliyorum

Ve biliyorum

Topraktan, Ateşten ve Denizlerden Doğanların

En Mükemmeli Doğacak Bizlerden

Birlik – Dostluk – Dayanışma

Duygularıyla İç-ten Sevgiler

29.04.2023