Ulusal Komisyon Başkanlıkları

Ln. erdal eminoğlu 2009-2010 Dönemi Genel Yönetmenliği sonrasında;

• 7 kez üstlendiği MD 118 Konseyi Ulusal Komisyon Başkanlıkları
• MD 118 Görevlisi Olarak Uluslararası Görevleri
• 6 kez üstlendiği yönetim çevresi koordinatörlüğü görevleri
• 3 kez üstlendiği eğitim okulu başkanlığı görevleri sırasında
Kalıcı raporlar, yayınlar ve kitaplar hazırlayarak hem 118-R Yönetim Çevresi hem de Türk Lion’larına kaynak oluşturmak için çalışmıştır.

2010 -2011 Dönemi Ulusal Komisyon Başkanlığı

Ln.erdal eminoğlu 2010 -2011 Döneminde üstlendiği Halkla İlişkiler Enformasyon ve İletişim Ulusal Komisyon Başkanlığı görevi ile aynı görevde bulunan komisyon başkanlarının konsey raporlarını bir araya getirerek yayınlamıştır.

Markalama Çalışması

Uluslararası ve Türk Lions’unda Geçmişten – Günümüze Uluslararası Başkanların veMD 188 Genel Yönetmenlerinin Logo ve Sloganlarının toparlanarak Dönem Markalama Çalışması kapsamında basılı bir yayın oluşturarak Türk Lions’una kazandırmıştır.

2011 – 2012 Dönemi Yasa ve Tüzükler Ulusal Komisyon Başkanlığı

Ln.erdal eminoğlu 2011 – 2012 Çalışma Döneminde üstlendiği Yasa ve Tüzükler Ulusal Komisyon Başkanı döneminde 6 Yönetim Çevresinin Tüzüklerini benzerlik ve farklılıkları ile karşılaştırmalı bir araya getiren basılı bir yayın oluşturarak tüm dönem ve geçmiş dönem genel yönetmenleri ile paylaşılmıştır.

2012-2013 Dönemi Halkla İlişkiler ve Hizmet Ulusal Komisyon Başkanlığı

Ln.erdal eminoğlu 2012-2013 Çalışma Döneminde üstlendiği Halkla İlişkiler ve Hizmet Ulusal Komisyon Başkanlığı döneminde 118-R Yönetim Çevresinde ‘Görevler ve Görevliler Albümü’ ile bir arşiv çalışması oluşturarak başkanlık yapmış tüm Lion’lar ile basılı olarak paylaşılmıştır.

118 R GLT Koordinatörü ve Eğitim Akademi Başkanı

Ln.erdal eminoğlu 2015-2018 yılları arasında 3 dönem yönetim çevresi GLT Koordinatörü ve Eğitim akademisi başkanı olarak Genel Yönetmen el kitabını yayına hazırlayarak yönetim çevremizin geçmişte kulüp başkanlığı yapmış tüm Lion'larına ulaştırılmıştır.
Lions Bilgi Kitabı Diğer 5 yönetim çevremizin genel yönetmenlerine ve konseyimize bir armağan olarak teslim edilmiştir. Üç dönem üst üste Uluslararası merkezce
"Başarılı GLT Görevlisi Madalyası" verilmiştir.

GST Küresel Hizmet Takımı Koordinatörü MD 118 Uluslararası Görevlisi

Ln.erdal eminoğlu 2017-2020 yılları arasında üst üste 3 Çalışma Döneminde Uluslararası Lions’un Küresel Eylem Takımının ana ayaklarından birisi olarak yapılandırılan Küresel Hizmet Koordinatörlüğünün ilk üç yılında MD 118 Konseyi GST Koordinatörü olarak uluslararası görevli Max Mongia ile birlikte çalışmış, başlangıç ve yapılanma süreçlerinde yer almıştır.

Küresel Üyelik Yaklaşımı Koordinatörü GMA (Global Membership Approach)

Ln.erdal eminoğlu içinde bulunduğumuz 2022 -2023 çalışma döneminde Küresel Üyelik Yaklaşımı Koordinatörü GMA (Global Membership Approach) görevini devam ettirmektedir. Uluslararası lionsta tek bir yönetim çevresinde pilot bir uygulamak olarak başladıktan sonra ilk kez içinde bulunduğumuz dönemde uluslararası ölçekte uygulanan bu görev ile ilgili 30 Haziran 2023 verileri esas alınarak, analitik tablolar hazırlanmakta olup yayınlanacaktır.

118 - R BİLGİ KİTABI
YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ T - U - R
YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ K - E - Y